Waarschuwing

De informatie, die op deze site en het forum opgenomen is, heeft slechts informatieve doeleinden en kan op geen enkele wijze gebruikt worden om een diagnose te stellen of om een behandeling op te starten.
OUCH België is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat er kan van gemaakt worden, en herinnert eraan dat geen enkele informatie die op internet wordt verzameld het deskundig advies van een arts kan vervangen.

Nobism : Uw nieuwe europese crisiskalender!
PATIËNTGEDREVEN ONDERZOEK!

Isoptine 40 mg is beschikbaar na een tijdelijke afwijking

Mylan heeft een ontheffing gekregen om bepaalde partijen van het medicijn te importeren.

Het geïmporteerde geneesmiddel is verkrijgbaar bij uw apotheker, met informatie in de drie nationale talen, en onder dezelfde terugbetalingsvoorwaarden.

Het uiterlijk en de merknaam van het geïmporteerde geneesmiddel kan verschillen van het niet-beschikbare Belgische geneesmiddel.

Nederlands

Lodixal en Isoptine zijn niet meer van de markt af!

De statussen van Isoptin en Lodixal zijn op https://farmastatus.be gewijzigd van "Stopzetting van de verkoop" naar "Aanpassing behandeling mogelijk" of "Onder evaluatie".

Isoptine 40 mg is de enige die momenteel beschikbaar is.

Let op de dubbele status van Isoptine 80 mg. We hebben de uitleg ontvangen van de Mylan Company:
De tweede lijn vermeldt hun verzoek aan de FOD Volksgezondheid om uit een ander land te mogen importeren in afwachting van de beschikbaarheid op de Belgische markt.
Te volgen ...

Nederlands

Pagina's