Waarschuwing

De informatie, die op deze site en het forum opgenomen is, heeft slechts informatieve doeleinden en kan op geen enkele wijze gebruikt worden om een diagnose te stellen of om een behandeling op te starten.
OUCH België is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat er kan van gemaakt worden, en herinnert eraan dat geen enkele informatie die op internet wordt verzameld het deskundig advies van een arts kan vervangen.

Nobism : Uw nieuwe europese crisiskalender!
PATIËNTGEDREVEN ONDERZOEK!

Lodixal en Isoptine zijn niet meer van de markt af!

De statussen van Isoptin en Lodixal zijn op https://farmastatus.be gewijzigd van "Stopzetting van de verkoop" naar "Aanpassing behandeling mogelijk" of "Onder evaluatie".

Isoptine 40 mg is de enige die momenteel beschikbaar is.

Let op de dubbele status van Isoptine 80 mg. We hebben de uitleg ontvangen van de Mylan Company:
De tweede lijn vermeldt hun verzoek aan de FOD Volksgezondheid om uit een ander land te mogen importeren in afwachting van de beschikbaarheid op de Belgische markt.
Te volgen ...

Nederlands

Het op de markt brengen van Lodixal en Isoptin wordt op 30 juni 2020 stopgezet : laatste nieuws

Zoals beloofd is hier de evolutie van dit ernstige probleem voor "Cluster"-patiënten: positief ... in afwachting van de afronding.

Boodschap van het kabinet van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block :

Nederlands

Het op de markt brengen van Lodixal en Isoptin wordt op 30 juni 2020 stopgezet.

Verapamil is de eerstelijnsbehandeling in de preventie van Clusterhoofdpijn, hoewel het "off-label" is voor deze pathologie.
Op internationaal niveau hebben vele studies de efficiëntie ervan aangetoond en het is in die zin overgenomen door neurologen die gespecialiseerd zijn in hoofdpijn.

Bovendien maakt verapamil deel uit van de lijst van essentiële geneesmiddelen die door de Wereldgezondheidsorganisatie is opgesteld en moet het beschouwd worden als vitaal voor patiënten die lijden aan clusterhoofdpijn.

Nederlands

Pagina's