Oproep voor deskundige patiënten!

IMI, Innovative Medecines Initiative, lanceert een Europese oproep voor deskundige patiënten..

IMI is van plan een groep van deskundige patiënten op te richten om de rol en de stem van patiënten in IMI's activiteiten op strategisch en operationeel niveau te versterken.
Patiënten in deze groep zullen op ad-hocbasis worden uitgenodigd om:

  • Bijdragen aan de wetenschappelijke strategie van IMI (jaarlijkse prioriteiten, thema-ontwikkeling, enz.), bijvoorbeeld door deel te nemen aan raadpleging/workshops in stroomopwaarts, in vergaderingen van de SGG (Strategic Governing Groups), enz;
  • Deelnemen aan deskundigengroepen om projectvoorstellen te beoordelen;
  • Deelnemen aan de beoordeling van lopende en afgeronde projecten;
  • De inhoud van documenten die voor patiënten en het grote publiek worden opgesteld, te herzien;
  • Deelnemen aan IMI-evenementen.

De aanvragers moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • Een patiënt zijn (of een familielid of verzorger van een patiënt) met een chronische ziekte of aandoening;
  • Ingezetene zijn van een EU-lidstaat, een land die geassocieerd is met het EU 2020-onderzoekprogramma of de Europese regio van de WHO;
  • Bijzondere belangstelling hebben voor een van de ziektegebieden die zijn opgenomen in de strategische onderzoeksagenda van IMI;
  • Je moet een praktische kennis van het Engels hebben.

Uiterste datum voor indiening van het formulier: 16 juli 2019 om 17.00 uur.
Info te lezen vóór (in Engels) en Inschrijvingsprocedure (ook in Engels)

Geïnteresseerd? Neem ook contact met ons op!

Nederlands