Cluster Hoofdpijn en werk in de Europese Unie. Een onderzoek van de European Headache and Migraine Alliance

Waar gaat de enquête over?

Om de Cluster Headache Awareness Day 2018 te markeren heeft de Cluster Headache Special Interest Group (CHSIG) van de European Headache and Migraine Alliance (EHMA) de Verklaring van Parijs vrijgegeven; een document met prioriteiten voor actie ter bevordering van een “pijnvrije toekomst voor CH-patiënten”

Het eerste punt van de Verklaring gaat over arbeidsongeschiktheid en erkent 

Clusterhoofdpijn als prioriteit om deze zeldzame doch slopende hoofdpijnstoornis formeel te erkennen als een invaliderende aandoening en bovendien om ervoor te pleiten dat nationale regeringen er rekening mee houden omdat mensen die aan deze aandoening lijden vaak niet kunnen werken. Deze patiëntengroep heeft overheidssteun en hulp nodig

Deze enquête is opgesteld door de The Cluster Headache Special Interest Group, een subgroep van de European Headache &Migraine Alliance, met als doel bijgewerkte informatie te verzamelen over de impact dat clusterhoofdpijn heeft op het beroepsleven van de CH-patiënten.

Voor wie is de enquête bedoeld?

Deze enquête is bedoeld voor individuele CH patiënten (zelfs degenen die echt niet werken). U hebt geen diepgaande kennis over gezondheidszorg nodig om deze enquête in te vullen, vragen gaan vooral over uw ervaring, er zijn geen verkeerde of juiste antwoorden.

En dit is : het onderzoek

Nederlands