Cluster Headache Awareness Day 21 maart 2019

OUCH Belgium ASBL neemt ook dit jaar weer deel aan de bewustmakingsdag van de Clusterhoofdpijn, die in Brussel in het Europees Parlement wordt gehouden.

Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende Europese patiëntenverenigingen die zich zorgen maken over de ziekte en die nu op Europees niveau zijn gegroepeerd binnen dezelfde groep, de CHSIG, de initialen van de Cluster Headache Support Interest Group.

Het thema van dit jaar is:

"Progressing to a pain free future for the Cluster Headache".

Vorig jaar werd een document met de titel "Verklaring van Parijs" ondertekend door de deelnemers en gepubliceerd ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties!

Dit jaar zullen wij onze leden van het Parlement vragen stellen over de geboekte vooruitgang en vooral over de vele doelstellingen die in de nabije toekomst nog moeten worden bereikt.

Toonaangevende specialisten delen onze zorgen en hoop en zullen ons begeleiden bij het vinden van de beste manieren om onze actie te versterken om onze gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken.

Nederlands