Oproep tot donaties

OUCH Belgium zal een nieuwe studie financieren:

Zuurstof is een van de twee belangrijkste crisisbehandelingen van clusterhoofdpijn.
In september van dit jaar zal een vergelijkende studie van start gaan in verband met de efficiëntie van onze zuurstofkit ten opzichte van het beschikbaar materiaal in België.

De studie zelf begint in september 2018 en eindigt in december 2019.

Titel van de studie:

Vergelijking tussen « klassiek » zuurstofmasker en
nieuw prototype « Hoog concentratie masker O2UCH kit »

              Kit O2UCH

In dit verband zoekt OUCH Belgium naar de financiering van deze studie. Het totaal te financieren bedrag voor de studie wordt momenteel geraamd op 7100€.

  • Het materiaal: ongeveer 400€
  • De reiskosten van de deelnemers (raming): 1100€
  • De kosten van de studie zelf: 4000€ (Waarschijnlijk kosteloos.)
  • De publicatiekosten van de studie: 1500€
  • Diversen: 100€

Om onze studie in de kijker te stellen zijn we op zoek naar een vrijwillige video-regisseur of videospécialist die ons twee korte video’s kan produceren over « Zuurstoftherapie opleiding ».

Locatie van de studie:

Clinique des céphalées du Valdor (CCV) Isosl.
Het is mogelijk dat ook UZ Gent zal deelnemen.

De studie zal gefinancierd worden door OUCH Belgium die bijgevolg uw hulp nodig heeft!

Ons rekeningnummer:

IBAN : BE74 0682 5035 5007
BIC : GKCCBEBB
Mededeling: "Donatie Zuurstofstudie"

Meer details zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Nederlands