Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

: A B C E F H I N O P S T V

De halfwaardetijd is de tijd die een stof (molecuul, geneesmiddel of andere) nodig heeft om de helft van zijn farmacologische of fysiologische activiteit te verliezen. De term halfwaardetijd wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd: twee halfwaardetijden komen niet overeen met de volledige levensduur van het product. De halfwaardetijd is in feite de mediaan van de levensduur van een product, d.w.z. de tijd waaronder meer dan 50% van het product overblijft, en waarboven minder dan 50% overblijft.