Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Anticorps

CGRP-antilichamen

CGRP-antilichamen

Inleiding

Drie CGRP-antilichamen staan op het punt om in België op de markt gebracht te worden. (1)

Voor slechts één daarvan (Emgality®) zijn studies uitgevoerd voor de hoofdpijncluster.
De resultaten zijn zwak bevredigend …

Het lijkt er echter op (klinische ervaring) dat voor een “beperkte groep” van patiënten, dit type van behandeling werkt wel.


(1) Info van januari 2021: De besprekingen zijn aan de gang en de prognose voor marktintroductie met of zonder terugbetaling zou “juni 2021” zijn.

Voorwoord

CGRP, dat in 1983 werd ontdekt(1), is een krachtig ontstekingsbevorderend peptide dat wordt vrijgemaakt door neuronen in de ganglia trigeminus, en vaatverwijding van het craniale vasculaire systeem veroorzaakt.

U begreep niets van die zin? ci-dessous

 

Behandelingen op basis van CGRP-antilichamen zijn profylactische of preventieve behandelingen.
Het zijn geen aanvalbehandelingen.

Naast hun werkzaamheid (vooral bij migraine) is een van de voordelen van CGRP-remmende monoklonale antilichamen hun goede verdraagzaamheid en het feit dat bijwerkingen praktisch onbestaande zijn en voornamelijk verband houden met de injectieplaats.

Waarom een CGRP-antilichaam om clusterhoofdpijn te behandelen?

 

Bevinding nr. 1

Tijdens aanvallen van clusterhoofdpijn veroorzaakt door toediening van nitroglycerine werd een significante stijging van het CGRP-niveau in het bloedplasma gemeten. (2)

Bevinding nr. 2

Wanneer CGRP wordt toegediend aan patiënten met clusterhoofdpijn, worden aanvallen opgewekt bij episodische patiënten in de actieve fase en (iets minder) bij chronische patiënten, maar niet bij episodische patiënten in remissie. (3)

Hypothese

Wat als de CGRP aan de oorsprong lag van de clusterhoofdpijn aanvallen?

Het zou dan voldoende zijn om een antilichaam tegen het CGRP te maken om de werking ervan te blokkeren en de patiënten eindelijk van deze ondraaglijke pijn te bevrijden!

Twee benaderingen zijn mogelijk

Types d'anticorps du CGRP

♦ Richten op de CGRP :
(We vallen “de vijandelijke soldaat” aan)

of

♦ Richten op de CGRP-ontvanger :
(We nemen zijn “parkeerplaats” in).

Antilichamen tegen CGRP of zijn receptor

 

Er werden vier CGRP-antilichamen ontwikkeld :

 • Erenumab (70 of 140 mg/ml subcutane injectie), gericht tegen de CGRP-receptor.
  Dit antilichaam is onderzocht voor migraine, maar niet voor clusterhoofdpijn.
  • Handelsnaam : Aimovig®
  • Bedrijf: AMGEN – Novartis
  • Amerikaanse FDA-goedkeuring voor migraine (mei 2018)
  • EMA (Europese Unie) goedkeuring voor migraine (augustus 2018)

Tot nu toe (4), wordt het in België niet op de markt gebracht.
Uit klinische ervaring is gebleken dat de behandeling opmerkelijk doeltreffend is in zeldzame gevallen van patiënten die lijden aan vasculaire algen in het gezicht, maar niet of nauwelijks doeltreffend in de meeste gevallen.
De maandelijkse kosten in de Verenigde Staten bedragen momenteel $603.18

 • Galcanezumab (subcutane injectie 120 mg voor migraine, 300 mg voor clusterhoofdpijn), gericht tegen CGRP.
  Dit antilichaam is bestudeerd voor migraine en clusterhoofdpijn.
  • Handelsnaam: Emgality®
  • Bedrijf: Eli Lilly
  • Amerikaanse FDA-goedkeuring voor migraine (september 2018) en voor episodische clusterhoofdpijn (juni 2019).
  • EMA (Europese Unie) goedkeuring voor migraine (november 2018)
  • Goedkeuring geweigerd door de EMA (Europese Unie) voor de clusterhoofdpijn (november 2019) :

   Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft verklaard dat het onderzoek bij 106 patiënten, dat door Lilly is ingediend ter ondersteuning van de aanvraag voor het in de handel brengen van Emgality (galcanezumab), niet duidelijk heeft aangetoond dat Emgality doeltreffend is bij het voorkomen van “aanvallen” bij mensen met clusterhoofdpijn.

Tot nu toe (4), het wordt in België niet op de markt gebracht.
De maandelijkse kosten in de Verenigde Staten bedragen momenteel ongeveer $580 (geen exact cijfer gevonden).

 • Fremanezumab (225 mg/1,5 ml subcutane injectie), gericht tegen CGRP.
  Dit antilichaam is bestudeerd voor migraine en clusterhoofdpijn … maar:
  In april 2019 heeft Teva Pharmaceutical besloten om het fase III klinische ontwikkelingsprogramma voor fremanezumab bij clusterhoofdpijn op te schorten.
  Uit een analyse van het begin van de fase III klinische studie bleek dat het onwaarschijnlijk was dat de behandeling het primaire eindpunt zou bereiken, namelijk een gemiddelde verandering in het gemiddelde wekelijkse aantal clusterhoofdpijnaanvallen ten opzichte van de uitgangswaarde gedurende de vier weken van behandeling.
  • Handelsnaam: Ajovy®
  • Bedrijf: Teva
  • Amerikaanse FDA-goedkeuring voor migraine (september 2018)
  • Goedkeuring EMA (Europese Unie) voor migraine (maart 2019)

Tot nu toe (4), het wordt in België niet op de markt gebracht.
De maandelijkse kosten in de Verenigde Staten bedragen momenteel ongeveer $639.

 • L’eptinezumab (perfusion intraveineuse trimestrielle, 100 mg/mL) qui cible le CGRP.
  Cet anticorps a fait l’objet d’études pour la migraine.
  • Handelsnaam: Vyepti®
  • Bedrijf: Alder (rachetée par Lundbeck)
  • Approbation de la FDA (Etats-Unis) pour la migraine (février 2020)
  • Pas encore d’approbation de l’EMA (Union Européenne)

Tot nu toe (4), het wordt in België niet op de markt gebracht.
De driemaandelijkse kosten in de Verenigde Staten bedragen momenteel ongeveer $1.570 (ongeveer $523 per maand).