Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Niveaus van wetenschappelijk bewijs

Niveaus van bewijs

Niet alle wetenschappelijke publicaties zijn gelijkwaardig en het bewijsniveau van studies kan sterk uiteenlopen.
Het is niet voldoende om een gepubliceerd wetenschappelijk document te laten zien om te beweren dat je wetenschappelijk bewijs hebt.

Men ziet veel studies die:

Voor zover mogelijk presenteren wij alleen representatieve en betrouwbare studies of, bij gebrek aan studie, inhoud waarvan wij denken dat er rekening mee moet worden gehouden.


Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
In afwachting van de validatie van deze vertaling moet alleen de Franse versie als correct en volledig worden beschouwd.

Graden van klinische aanbevelingen op basis van het niveau van bewijs

Niveau van bewijs

Graden

Niveau van bewijs 1
 • Gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken met een hoog vermogen
 • Meta-analyses van gerandomiseerde gecontroleerde trials
 • Besluitvormingsanalyse op basis van goed uitgevoerde studies
Grade AVastgesteld wetenschappelijk bewijs
Niveau van bewijs 2
 • Gerandomiseerde en gecontroleerde proeven met een gering vermogen
 • Goed uitgevoerde niet-gerandomiseerde gecontroleerde proeven
 • Goed uitgevoerde prospectieve ongecontroleerde proeven (bv. cohort follow-up)
Grade BWetenschappelijk vermoeden
Niveau van bewijs 3
 • Case-control studies
Grade CGering bewijsmateriaal
Niveau van bewijs 4
 • Gecontroleerde tests met bias
 • Retrospectieve studies en klinische gevallen (patiënten series).
 • Beschrijvend epidemiologisch onderzoek (cross-sectioneel, longitudinaal)

Voorbeeld van een studie van hoog niveau (rang A)

Zo’n studie zal de volgende kenmerken hebben:

Placebogroep

Een deel van de deelnemers aan het onderzoek, meestal ongeveer de helft, zit in een controlegroep die niet de behandeling krijgt maar een placebo.

Dubbelblind

 • Patiënten weten niet of ze de placebo nemen of de behandeling die getest wordt.
 • De experimentatoren (artsen) weten niet welke patiënt in welke groep zit..

Multi-centrisch

Dezelfde klinische proef (dezelfde methode of procedure) wordt uitgevoerd in verschillende medische centra, vaak in verschillende landen.

Aantal

Hoe groter het aantal deelnemers aan de studie, hoe betrouwbaarder de studie zal worden.