Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

stimulation Hypothalamus

Diepe hersenstimulatie

Diepe hersenstimulatie

Stimulatie van de posterior-inferior hypothalamus voor de behandeling van clusterhoofdpijn is een invasieve behandeling die alleen mag worden toegepast bij patiënten die refractair zijn voor geneesmiddelenbehandeling.

Nota van OUCH Belgium :
Deze pagina is een overzicht van het onderwerp en moet in de toekomst aangevuld worden.

In het kort

Het kenmerkende bestaan van een circadiane en een circadiane periodiciteit heeft ertoe geleid deze ziekte te beschouwen vanuit het gezichtspunt van biologische ritmen.

Dit pleit dus sterk voor de betrokkenheid van de hypothalamus, die onder andere, ingrijpt in de controle van deze ritmen.
Bovendien heeft de ontwikkeling van nieuwe neuro-beeldvormingstechnieken aanvullende gegevens opgeleverd over de betrokkenheid van de hypothalamus en meer in het bijzonder van zijn posterior-inferior gedeelte. (Zie afbeelding hiernaast).

Diepe hersenstimulatie is tot nu toe gebruikt om 70 patiënten te behandelen.(1)

Aandacht!

Deze techniek moet nog als experimenteel worden beschouwd en kan gevaren inhouden!

activationHypothalamusLorsCriseAVF

Activatie van het posterior-inferior ipsilaterale gebied bij een aanval van clusterhoofdpijn (May et al., 1998) (uit Lancet 1999; 352: 275-8 [figuur 1, p. 276]).