Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Études Oxygène

Zuurstofstudies

Zuurstofstudies

Niet limitatieve lijst betreffende studies over zuurstof (O2) zoals voor de behandeling van Clusterhoofdpijn.


Met dank aan Cien voor de vertaling!

Belangrijk

Gelieve deze informatie te lezen VOORDAT u de onderstaande studies doorbladert. laughing

Hoog zuurstofdebiet voor de behandeling van Clusterhoofdpijn.
Gerandomiseerde proef.

[Anna S. Cohen, PhD, MRCP; Brian Burns, MD, MRCP; Peter J. Goadsby, MD, PhD, DSc, FRACP, FRCP] – 9 december 2009

 

Bron:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/185035

Vrij vertaald uittreksel.

ACHTERGROND:
Clusterhoofdpijn is een ondraaglijk pijnlijke primaire hoofdpijn met unilaterale pijnaanvallen en autonome symptomen.De huidige goedgekeurde behandeling  voor acute aanvallen is subcutaan sumatriptan

DOELSTELLING:
Nagaan of geïnhaleerde zuurstof aan een hoog debiet superieur is aan placebo bij de acute behandeling clusterhoofdpijn.

ONTWERP EN REALISATIE:
Een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, cross-over onderzoek bij 109 volwassenen (tussen 18 en 70 jaar) die lijden aan clusterhoofdpijn, zoals gedefinieerd door de International Headache Society. De patiënten behandelden vier aanvallen van Clusterhoofdpijn, afwisselend met de inhalatie van zuurstof aan een hoog debiet ofwel een placebo. De patiënten werden gerandomiseerd volgens de volgorde waarin zij de actieve behandeling of de placebo kregen. Zij werden tussen 2002 en 2007 gerekruteerd en gevolgd in het National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Londen, Engeland.

INTERVENTIE:
100% ingeademde zuurstof, 12 L/min, toegediend via een gezichtsmasker, gedurende 15 minuten bij het begin van een aanval van clusterhoofdpijn of placebo met hoge luchtstroom, afwisselend toegediend gedurende 4 aanvallen.

VOORNAAMSTE AANWIJZINGEN IN DE RESULTATEN:
Het hoofddoel was ervoor te zorgen dat de patiënt pijnloos was, en bij gebrek aan een dagboek, binnen de 15 minuten voldoende verlichting te verkrijgen. De secundaire evaluatiecriteria waren beëindiging van de pijn na 30 minuten, vermindering van de pijn tot 60 minuten, behoefte aan reddingsmedicatie 15 minuten na de behandeling, algehele respons op de behandeling, algehele functionele invaliditeit, en effect op geassocieerde symptomen.

RESULTATEN :
Zevenenvijftig patiënten met clusterhoofdpijn en 19 patiënten met chronische clusterhoofdpijn waren beschikbaar voor analyse. Voor het primaire eindpunt was het verschil tussen zuurstof, 78% (95% betrouwbaarheidsinterval, 71% tot 85% voor 150 aanvallen) en lucht, 20% (95% betrouwbaarheidsinterval, 14% tot 26% voor 148 aanvallen) significant (Wald-test, χ25 = 66,7, P < .001). Er waren geen noemenswaardige bijwerkingen.

CONCLUSIES :
De behandeling van Clusterhoofdpijn bij het optreden van de eerste symptomen door middel van inhalatie van zuurstof aan een hoog debiet leidt vaker tot het verdwijnen van de pijn na 15 minuten in vergelijking met placebo.

Effectiviteit van zuurstof en andere crisisbehandelingen voor de Clusterhoofdpijn: Resultaten van de vragenlijst, een internationaal onderzoek.

[Pearson SM, Burish MJ, Shapiro RE, Yan Y, Schor LI] – février 2019

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30632614

Vrij vertaald uittreksel.

DOELSTELLING:
Beoordeling van de doeltreffendheid en de bijwerkingen van de behandeling van Clusterhoofdpijn, dit binnen een grote internationale steekproef, met inbegrip van de aanbevolen behandelingen zoals zuurstof, veelgebruikte geneesmiddelen zoals opioïden, en nieuwere geneesmiddelen zoals intranasale ketamine. Speciale aandacht gaat uit naar een grote subgroep van ondervraagden van 65 jaar of ouder.

ACHTERGROND:
Grote internationale onderzoeken naar Clusterhoofdpijn zijn zeldzaam, evenals overzichten van behandelingen en bijwerkingen bij oudere patiënten. Dit artikel omvat de gegevens van de vragenlijst met betrekking tot Clusterhoofdpijn, waarbij de ondervraagden uit meer dan 50 landen komen en de overgrote meerderheid uit de Verenigde Staten, het Verenigd koninkrijk en Canada.

METHODEN :
Dit onderzoek op internet bevatte vragen over de diagnostische criteria voor Clusterhoofdpijn, die werden gebruikt als onderdeel van de in- en exlusiecriteria voor de studie, alsmede vragen over de werkzaamheid van geneesmiddelen, lichamelijke en medische complicaties, psychologische en emotionele complicaties, stemmingsscores, en moeilijkheden bij het verkrijgen van medicatie. Vragen over diagnose werden ook gebruikt om een aparte groep te creëren van ondervraagden die waarschijnlijk aan clusterhoofdpijn lijden. Beperkingen van de methoden zijn ondermeer het gebruik van niet-gevalideerde vragen, het ontbreken van een formele klinische diagnose, en de groepering van sommige geneesmiddelen (b.v. alle triptanen versus sumatriptan alleen subcutaan).

RESULTATEN :

In totaal hebben 3251 personen aan de vragenlijst deelgenomen, en 2193 ondervraagden voldeden aan de criteria voor deze studie (1604 CH en 589 waarschijnlijke CH). 68,8% (1104/1604) van de ondervraagden met clusterhoofdpijn waren mannen en 78,0% (1245/1596) leed aan episodische clusterhoofdpijn. Meer dan de helft van de ondervraagden meldden een volledige of zeer doeltreffende behandeling met triptanen (54%, 639/1139) en zuurstof (54%, 582/1082) te hebben gekregen. Tussen 14% en 25% van de ondervraagden meldden een volledige of zeer effectieve behandeling te hebben gekregen met moederkorenderivaten (dihydroergotamine 25%, 42/170; cafergot/ergotamine 17%, 50/303), cafeïne en energydranken (17%, 7/41) en intranasale ketamine (14%, 5/37). Minder dan 10% meldde een volledige of zeer effectieve behandeling met opioïden (6%, 30/541), intranasale capsaïcine (5%, 7/151) en intranasale lidocaïne (2%, 5/241). De bijwerkingen waren bijzonder laag voor zuurstof (geen of zeer weinig fysieke en medische complicaties, 99%, 1077/1093; geen of zeer weinig psychologische en emotionele complicaties, 97%, 1065/1093), intranasale lidocaïne (geen of zeer weinig fysieke en medische complicaties, 97%, 248/257 ; 248/257; geen of zeer weinig psychologische en emotionele complicaties, 98%, 251/257), intranasale ketamine (geen of zeer weinig fysieke en medische complicaties, 95%, 38/40); geen of minimale psychologische en emotionele complicaties 98%, 39/40), intranasale capsaïcine (geen of minimale fysieke en medische complicaties 91%, 145/159; geen of minimale psychologische en emotionele complicaties 94%, 150/159), en cafeïne en energiedranken (geen of minimale fysieke en medische complicaties 89%, 39/44; geen of minimale psychologische en emotionele complicaties 91%, 40/44). Dit in vergelijking met ergotamine/cafergot (geen of weinig fysieke en medische complicaties 83%, 273/327; geen of weinig psychologische en emotionele complicaties 89%, 290/327), dihydro-ergotamine (geen of weinig fysieke en medische complicaties 81%, 143/176 ; geen of weinig psychologische en emotionele complicaties 91%, 160/176), opioïden (geen of weinig fysieke en medische complicaties 76%, 416/549; geen of weinig psychologische en emotionele complicaties 77%, 423/549), of triptanen (geen of weinig fysieke en medische complicaties 73%, 883/1218; geen of weinig psychologische en emotionele complicaties 85%, 1032/1218). In totaal 139 van de 1.604 ondervraagden met clusterhoofdpijn (8,7%) waren 65 jaar of ouder en meldden een werkzaamheid en bijwerkingen die vergelijkbaar waren met die van de algemene bevolking. De 589 ondervraagden die waarschijnlijk clusterhoofdpijn hebben, meldden een vergelijkbare werkzaamheid van de geneesmiddelen als de ondervraagden met een bevestigde diagnose van clusterhoofdpijn.

CONCLUSIES :
De respondenten van de enquête meldden dat zuurstof een zeer effectieve behandeling is en weinig complicaties veroorzaakt bij clusterhoofdpijn in een grote internationale steekproef, waaronder mensen van 65 jaar en ouder. Triptans zijn ook zeer effectief met enkele bijwerkingen, en nieuwere medicijnen verdienen verder onderzoek. Patiënten die waarschijnlijk last hebben van clusterhoofdpijn kunnen op dezelfde manier reageren op geneesmiddelen in de acute fase als patiënten met een volledige diagnose van clusterhoofdpijn.
De ondervraagden die deelnamen aan het onderzoek hebben verklaard dat zuurstof een zeer doeltreffende behandeling is die weinig complicaties veroorzaken bij clusterhoofdpijn in een grote internationale steekproef, inclusief mensen van 65 jaar en ouder. Triptanen zijn ook zeer doeltreffend met enkele bijwerkingen, en nieuwere geneesmiddelen verdienen verder onderzoek. Patiënten die waarschijnlijk aan clusterhoofdpijn lijden, kunnen tijdens een acute fase op dezelfde manier reageren op de medicatie als patiënten die een volledige diagnose kregen van clusterhoofdpijn

Analysepeiling naar het gebruik, de doeltreffendheid en de tolerantie verklaard door de patiënten die zuurstof inhaleren in vergelijking met Sumatriptan-injectie voor de acute behandeling van clusterhoofdpijn.

[Schindler EAD, Wright DA, Weil MJ, Gottschalk CH, Pittman BP, Sico JJ] – novembre 2018

 

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30221765

Vrij vertaald uittreksel.

DOELSTELLING:
In deze secundaire analyse van het Clusterbusters®-onderzoek naar medicatiegebruik werden het gebruik, de werkzaamheid en de verdraagbaarheid van geïnhaleerde zuurstof onderzocht en vergeleken met sumatriptan-injectie. We probeerden ook de voorspellers van de medicijnrespons te begrijpen.

ACHTERGROND:
Het inhaleren van zuurstof is een van de belangrijkste middelen om in te grijpen bij Clusterhoofdpijn, maar het is niet goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA). In tegenstelling tot de injectie met sumatriptan, de enige door de FDA goedgekeurde farmacologische behandeling voor deze hoofdpijn, kan zuurstof meerdere malen per dag worden gebruikt, wat zeer relevant is in het geval van veel dagelijkse aanvallen. Afgezien van de moeilijkheden om het verkrijgen van een zuurstoftherapie, wordt de optimale zuurstoftoediening (d.w.z. masker, debiet) niet consequent toegepast. Deze factoren hebben een te laag gebruik en een onnauwkeurige therapeutische respons tot gevolg.

METHODEN :
Secundaire analyse werd uitgevoerd met behulp van geanonimiseerde gegevens van de Clusterbusters®-enquête over geneesmiddelengebruik, die was gemodelleerd naar eerder gepubliceerde enquêtes die online beschikbaar waren. Proefpersonen werden gerekruteerd uit hoofdpijnklinieken en websites over  Clusterhoofdpijn. De meeste antwoorden werden uit een lijst geselecteerd; andere waren vrij te kiezen. De uiteindelijke analyse omvatte antwoorden van 493 volwassen deelnemers met een bevestigde diagnose van de ziekte. Deze analyse van ongeïdentificeerde gegevens van de Clusterbusters®-enquête over geneesmiddelengebruik werd goedgekeurd door de instelling.

RESULTATEN :
Het meest voorkomende toedieningssysteem dat door de proefpersonen werd gebruikt, was een eenvoudig masker. (single mask). Het gebruik van zuurstofdebieten >10 L/min was een positieve factor van medicijnrespons (OR = 2,36, P = 0,016). Onder degenen die debieten >10 L/min gebruikten, waren ingeademde zuurstof (81,5%) en sumatriptan-injectie (80,5%) effectief en verschilden ze niet significant van elkaar in een specifieke onderzochte groep. Bij debieten >10 l/min waren de positieve predictoren van zuurstofrespons het mannelijk geslacht (OR = 2,07, P = 0,031) en roken (huidig of vroeger; OR = 2,25, P = 0,017). Onder de onderzochte groepen waren er geen predictoren van respons op sumatriptan. De meeste opmerkingen over bijwerkingen en bezorgdheid hadden betrekking op triptanen.

CONCLUSIES :
De therapeutische respons op ingeademde zuurstof bij voldoende hoge debieten (>10 L/min) is vergelijkbaar met die van de sumatriptan injectie voor de spoedbehandeling van clusterhoofdpijn. Andere factoren in de zuurstoftoediening (d.w.z. aanpassing van het debiet naargelang de intensiteit van de aanval)  moeten worden onderzocht om de therapie te optimaliseren. De redenen voor de betere zuurstofrespons bij mannen en bij mensen met een rookverleden moeten verder worden onderzocht. Hoewel zowel zuurstof als sumatriptan doeltreffend kunnen zijn bij de behandeling van aanvallen, hielden de door patiënten gemelde bijwerkingen en problemen vaker verband met triptanen. De huidige beperkingen op de toegang tot inhalatiezuurstof, die op vele niveaus bestaan, beperken de behandelingsmogelijkheden voor patiënten met clusterhoofdpijn, en bewijzen zo een slechte dienst aan deze patiëntenpopulatie en de zorgverleners die hun zorg verlenen.

Een uitgebreid document over de toestand van de zuurstoftherapie in de Verenigde Staten.

CMS oxygen NCD reconsideration 1-11-19 final Téléchargez-moi

Dit document is vrij volumineus en is in het Engels. De grafieken spreken echter voor zich, zelfs voor niet-Engelstaligen.