Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Zuurstof terugbetaling

Zuurstop terugbetaling

Mits goedkeuring van de adviserende geneesheer is de machtiging tot terugbetaling geldig voor onbepaalde tijd.

Let op: zuurstoftherapie als behandeling van clusterhoofdpijn wordt beschouwd als een behandeling op korte termijn.


Met dank aan Cien voor de vertaling!

Voorwaarden tot terugbetaling van zuurstof

Cluster headache

Voor de eerste aanvraag is de toelating van de medisch adviseur afhankelijk van een gedetailleerd rapport van een neuroloog, neurochirurg of neuropsychiater met:

 • De diagnose van clusterhoofdpijn en
 • Een gegronde reden om zuurstoftherapie te starten op basis van de medische toestand van de patiënt.

Er is geen standaardformulier voor het aanvragen van een vergoeding. Als de huisarts de aanvraag indient, moet hij of zij het rapport van de specialist toevoegen.

De toelating is voor onbepaalde tijd geldig.

Bovendien moet de patiënt een maandelijks voorschrift hebben dat de volgende elementen bevat (huisarts mag dit voorschrift opmaken):

 • gasvormige zuurstof in VOS (Voorschrijven Op Stofnaam) voorgeschreven, indien nodig, met specifieke onderdelen die zijn aangepast aan een hoog debiet
 • de hoeveelheid (in liters per minuut)
 • Indien van toepassing, de zuurstofbevochtiger
 • De woorden Cluster Headache

Bron: RIZIV

Om duidelijk te zijn …

Het volgend onderscheid kan gemaakt worden:

De aanvraag tot het bekomen van de toestemming tot terugbetaling op gewoon papier.

Zij is eenmalig en de bekomen goedkeuring is van onbepaalde duur.

Een maandelijks voorschrift dat overgemaakt wordt aan je apotheker, met de volgende informatie:

  • gasvormige zuurstof in VOS (Voorschrijven Op Stofnaam) voorgeschreven, indien nodig, met specifieke onderdelen die zijn aangepast aan een hoog debiet
  • de hoeveelheid (in liters per minuut)
  • Indien van toepassing, de zuurstofbevochtiger
  • De woorden Cluster Headache

Opgelet!

Gasvormige medische zuurstof wordt volledig vergoed in categorie “A“. Er zijn dus geen kosten voor de patiënt voor de zuurstof als dusdanig.

Maar:

Indien de levering gebeurt door een leverancier die voor de huur van de zuurstoffles, de hulpstukken en de eventuele zuurstofbevochtiger meer dan het maximumbedrag van de verzekeringsdekking in rekening brengt, kan de apotheker of de ziekenhuisapotheker de patiënt een toeslag voor deze artikelen aanrekenen.

Deze toeslag mag op geen enkel moment meer bedragen dan 20% van het maximumbedrag van de interventie.

Type tegemoetkomingMaximale verzekeringstegemoetkoming inclusief BTW, aan de apotheker gestort (in EUR)Maximale toeslag (max. 20%) die de apotheker aan de patiënt kan aanrekenen indien de leverancier (niet-apotheker) een hoger bedrag factureert voor deze onderdelen (in EUR)
Huursom voor flessen en ontspanner22,174,43
Zuurstofmaskers en/of zuurstofbrillen2,540,51
Zuurstofslangen1,700,34
Luchtbevochtigers voor éénmalig gebruik4,410,88

Bron: RIZIV

De kans bestaat erin dat uw leverancier de toegestane toeslag in rekening brengt (meestal voor verhuur van flessen: € 4,43).

Als u een toeslag in rekening wordt gebracht, heeft u het recht om over te stappen naar een andere leverancier die deze toeslag niet in rekening brengt!
(In samenspraak met je apotheker)

Zuurstoftherapie in het buitenland

Zoals reeds hierboven vermeld, wordt de zuurstoftherapie als behandeling voor clusterhoofdpijn aanzien als een behandeling op korte termijn.

Deze groep geniet echter niet van de volledige terugbetaling in het buitenland.

Al naar gelang uw ziekenfonds kunt u bij uw thuiskomst gedeeltelijk vergoed worden.

Houd er rekening mee dat de kostprijs van een zuurstoffles aanzienlijk hoog is en dat het deel dat voor uw rekening blijft, niet te verwaarlozen is.
Neem contact op met uw ziekenfonds voor meer informatie, met de vermelding “zuurstoftherapie van korte duur”.

Anders kan het zijn dat de medewerker u niet de juiste informatie geeft!