Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

le matériel d'oxygénothérapie

Materiaal voor zuurstoftherapie

Materiaal voor zuurstoptherapie

Het succes van de behandeling van een aanval met zuurstof hangt af van het individu, maar ook nog van andere factoren.
Aarzel niet om ons volledige dossier over dit onderwerp te lezen.
De juiste keuze van apparatuur voor het toedienen van een zuurstoftherapie is een belangrijke factor in het succes, alsook de snelheid waarmee men ingrijpt om de behandeling te starten. We zullen het hier niet hebben over ” het brilletje”, dat bedoeld is voor de behandeling met een laag debiet dat niet geschikt is voor de behandeling van Clusterhoofdpijn.


Met dank aan Cien voor de vertaling!

Het belang van de juiste apparatuur voor de zuurstoftherapie

Vaak wordt er gezegd:

Zuurstof werkt niet bij mij!

Dit is soms waar, maar helaas is dit vaak onjuist.
Bij deze uitspraak willen we zeker niemand van leugenaar betichten, maar dan stellen we ons de vraag of alle voorwaarden voor succes aanwezig waren?

De voorwaarden? Welke voorwaarden?

We bespreken hier één van de voorwaarden omschreven in ons dossier zuurstof : het materiaal voor de zuurstoftherapie voor de behandeling van clusterhoofdpijn.

De “klassieke” apparatuur die vaak wordt geleverd

Dit is het eenvoudige masker (simple face mask).

Zelfs al wordt er 100% zuurstof naar het masker gestuurd, zijn er verschillende problemen met FIO2 (de fractie of het percentage zuurstof dat in het gasmengsel aanwezig is):

 • De lucht wordt via de zij ventielverluchtingen naar binnen gezogen, waardoor we geen 100% zuurstof krijgen.
 • Bij gebrek aan hermetisch contact van het masker met de huid, wordt er lucht ingeademd.

De effectieve  FIO2 van het masker varieert, afhankelijk van het debiet en de ademsnelheid, van 30% tot 60%

Le matériel d’oxygénothérapie : masque simple
masque simple

Bron: https://teachim.org/teaching_material/oxygen-delivery-systems/

Succes wordt niet altijd bereikt met dit type masker dat, zoals u kunt zien, geen 100% zuurstofinhalatie toestaat.
Toch laat een studie uit 2009 met dit masker een hoog slagingspercentage zien ten opzichte van de placebo (lucht): 78% versus 20%.

Het masker van het type NRBM

Het NRBM-masker wordt ook wel eens hoogconcentratiemasker genoemd. Het heeft twee kleppen en is uitgerust met een 1-liter ballon. Een ventiel voorkomt dat de CO2 in de zak wordt uitgeademd.

Echter, dezelfde problemen als met het enkelvoudige masker zijn nog steeds aanwezig:

 • De lucht wordt via de zijkleppen aangezogen. Deze zijn er voor de uitademing, maar ook om te kunnen ademen als de ballon leeg is ( slechts 1 liter!).
 • Bij gebrek aan hermetisch contact met de huid, wordt er lucht ingeademd.

Doeltreffendheid van FIO2 (de fractie of het percentage zuurstof dat in het gasmengsel aanwezig is) in functie van het debiet en de snelheid waarmee men ademt:60 à 80%. Dat is al een stuk beter dan het eenvoudige masker, maar we zijn nog lang niet aan de 100%!

Le matériel d’oxygénothérapie : masque haute concentration

Als u niet meer dan 1 liter per ademhaling (max. volume van de ballon) en wacht tot de ballon gevuld is met zuurstof voor elke inademing, dan kunt u ± 100% zuurstof bereiken.
…helemaal niet gemakkelijk!

Masque haute concentration

Bron: https://teachim.org/teaching_material/oxygen-delivery-systems/

Omdat FIO2 (de fractie of het percentage zuurstof dat in het gasmengsel aanwezig is) hoger is dan bij het eenvoudig maskert, neemt de slaagkans van de behandeling van de aanval toe ten opzichte van een eenvoudig masker
Mocht u een succesvolle behandeling hebben met een eenvoudig masker, dan is de kans groot dat u de behandelingstijd met een hoogconcentratiemasker nog zou verkorten.

De O2UCH kit™

De O2UCH kit, ontworpen voor de behandeling van clusterhoofdpijn en ontwikkeld door OUCH België, is afgeleid van de ClusterO2 kit die in de Verenigde Staten wordt verkocht, ook bekend als O2ptimask™. Het bevat een ander onderdeel en een onderdeel minder dan de O2ptimask™ kit waardoor het makkelijker te hanteren is en de kostprijs lager is.

Dank zij de hermetische afdichting met de huid, zorgt dit masker voor een efficiëntere en snellere zuurstofverdeling. Wanneer men het op de juiste manier aanbrengt op het gezicht zorgt dit masker voor 100% zuurstof. Om te voorkomen dat de luchtwegen uitdrogen, kan bovendien een luchtbevochtiger tussen de zuurstoffles en de kit gemonteerd worden.

Gebruikslimieten: die van de cilinderflowmeter (15 l/min of 25 l/min, afhankelijk van de cilinderleverancier)

Le matériel d’oxygénothérapie : kit O2OUCH
Het model is geregistreerd bij het BBIE.
Registratienummer 87367-01

Steriele luchtbevochtiger

Opgelet:

Een luchtbevochtiger ondersteunt geen stromen hoger dan 12 liter per minuut. (sommige leveranciers spreken van max. 9 l/min).
Als u een hoger debiet gebruikt (15 l/min of 25 l/m als de regelaar het toelaat), zult u het zonder moeten doen en regelmatig kleine slokjes water moeten drinken tijdens de behandeling.

Uw kansen op succes zijn veel groter met deze kit.

Als u het enkelvoudige masker of NRBM (Non-rebreather-masker) met succes hebt gebruikt, kunt u de behandelingstijd waarschijnlijk nog verder verkorten met de O2UCH™-kit.

Deze kit is verkrijgbaar in onze winkel !

De Valve on Demand

Ook wel BPR-klep (Tegendrukregelaar) genoemd, het is de “Rolls Royce” van zuurstoftherapie voor de behandeling van aanvallen.
Om te begrijpen hoe het werkt, kan het worden vergeleken met de ontspanners die bij het diepzeeduiken worden gebruikt: zuurstof wordt niet uit de tank geperst, het is de inademing van de patiënt die het uit de tank haalt. Daarom is het niet mogelijk om het debiet te meten, maar het ligt wellicht veel hoger dan 15 l/min.
Voorbeeld: 2 liter per ademhaling met één ademhaling om de drie seconden geeft een debiet van 40 l/min.

 • Dus we kiezen het ademhalingsritme.
  Dit maakt het vaak mogelijk om de crisis sneller te behandelen dan met een beperkte en vaste zuurstofstroom.
Le matériel d’oxygénothérapie : Valve à la demande

 • Tevens blijft de fles zonder zuurstofaanzuiging vergrendeld (drukregelaar).
  Het totale verbruik voor één behandeling is dus lager dan bij een systeem met continu debiet (geen verlies) bovendien is er geen risico meer op een explosie door zuurstofverzadiging in de kamer wanneer de fles zich ledigt tijdens het inslapen
 • Tot slot, zodra de pijn vermindert, en er een progressieve vertraging van het ademhalingsritme optreed, dient de ontspanner niet aangepast te worden. Dit betekent een extra comfort voor de patiënt en een besparing van zuurstof.

Evenals bij de O2UCH-kit kunt u, als u het eenvoudig masker of NRBM (Non-rebreather-masker) met succes gebruikt, de behandelingstijd met de valve on demand mogelijk nog verder inkorten.

De Valve on Demand is beschikbaar bij Oxysphair.

Opgelet:

Dergelijke debieten, die kunnen worden omschreven als hyperventilatie, worden sterk afgeraden voor mensen die een risico op epilepsie lopen.

Bovendien is het bij het geringste teken van ongemak noodzakelijk om terug te keren naar de normale ademhaling, of zelfs te stoppen met de zuurstoftherapie.

Algemene opmerkingen:

Zelfs wanneer er aan alle voorwaarden voor een succesvol resultaat is voldaan en de beste zuurstoftherapieapparatuur gebruikt wordt, kan de behandeling volledig of gedeeltelijk mislukken Toch is het raadzaam om steeds voorrang te geven aan deze behandeling en slechts de sumatriptaninjectie te gebruiken als laatste redmiddel of wanneer men zich buitenshuis begeeft en een zuurstoffles te omslachtig is

Moet je zeker lezen: ons dossier zuurstof!