Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Conditions générales de Vente

Algemene verkoopvoorwaarden (AV)

AV

Deze voorwaarden zijn geldig voor aankopen via onze online Winkel.


Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
In afwachting van de validatie van deze vertaling moet alleen de Franse versie als correct en volledig worden beschouwd.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Tussen OUCH Belgium BVBA,

Rue des Cailloux, 19
B 1330 Rixensart
Belgique

Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0897.851.202.

De vereniging is per e-mail te bereiken door op het contactformulier te klikken via Informaties – Contact in het menu van de site.

Hierna de “Verkoper” of de “Organisatie” genoemd..

Aan de ene kant,

En de natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten van de organisatie koopt,

Hierna aangeduid als “de Koper” of “de Klant”,

Aan de andere kant,

Het volgende is geschetst en overeengekomen:

INLEIDING

De organisatie verkoopt via zijn website (https://ouch-belgium.be). De lijst en de beschrijving van de door het bedrijf geleverde goederen en diensten zijn te vinden in de Shop.

Artikel 1 : De gepresenteerde Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen, in het kader van de online verkoop van Producten of Diensten door de Verkoper.

Artikel 2 :

Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de verkoop van Producten of Diensten via de website van de organisatie en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper. Ze zijn volledig bindend voor de Koper die ze heeft aanvaard alvorens een bestelling te plaatsen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze T&C’s te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op de website te publiceren. De toepasselijke AV zijn dus de AV die van kracht zijn op de betaaldatum van de bestelling.

De organisatie zorgt er ook voor dat de acceptatie duidelijk en zonder voorbehoud is door het gebruik van een selectievakje en een validatieklik. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van alle Algemene Voorwaarden met betrekking tot een product of dienst en deze volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

De Klant erkent dat hij voldoende advies en informatie heeft ontvangen om ervoor te zorgen dat aan zijn behoeften wordt voldaan.

Artikel 3 : De prijzen van de producten die via de internetsite worden verkocht, worden weergegeven in euro’s (inclusief belasting) en staan vermeld op de pagina’s met de productbeschrijving. Ze worden weergegeven exclusief verpakkings- en verzendkosten.
De organisatie behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment voor de toekomst te wijzigen.

Artikel 4 :

De Klant moet een reeks stappen volgen om het contract elektronisch af te sluiten en zijn bestelling uit te voeren:
– Informatie over de basiskenmerken van het product; – Productkeuze, indien van toepassing, productopties – Essentiële klantinformatie (identificatie, e-mail, adres, enz.) ;
– Aanvaarding van de getoonde voorwaarden
– Controle van de bestelgegevens en, indien nodig, correctie van fouten.
Alvorens de bestelling te bevestigen, heeft de Koper de mogelijkheid om de gegevens en de prijs van de bestelling te controleren, eventuele fouten te corrigeren of de bestelling te annuleren. De bevestiging van de bestelling houdt de totstandkoming van het contract in. – Volg vervolgens de instructies voor de betaling van de producten en de levering van de bestelling.

De Klant ontvangt een bevestiging per e-mail van de betaling van de bestelling, evenals een ontvangstbevestiging.

Tijdens het bestelproces zal de Klant in staat zijn om eventuele fouten in de gegevensinvoer te identificeren en te corrigeren.

De archivering van de communicatie (de bestelling, de bestelgegevens, de facturen) wordt uitgevoerd met een betrouwbare en duurzame ondersteuning om een getrouwe en duurzame kopie te garanderen. Deze informatie kan als bewijs van het contract worden overgelegd.

Voor de geleverde producten wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres. Voor de uitvoering van de bestelling dient de Klant zich naar waarheid te identificeren. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld voor abnormale verzoeken, verzoeken te kwader trouw of om enige andere legitieme reden.

Artikel 5 :

De essentiële kenmerken van de goederen, diensten en hun respectievelijke prijzen worden ter beschikking gesteld van de koper op de website van de organisatie. Indien van toepassing wordt ook de wijze van gebruik van het product ter beschikking gesteld. De koper wordt vóór het sluiten van de verkoopovereenkomst op de hoogte gebracht van de prijzen door middel van markering, etikettering, affichering of een andere passende methode.
Het totale door de koper verschuldigde bedrag wordt altijd getoond op de orderbevestigingspagina. De verkoopprijs van het product is de prijs die geldt op de datum van de bestelling, exclusief de verzend- en verpakkingskosten. Deze kosten worden aan de Koper getoond tijdens het verkoopproces en bij de bevestiging van de bestelling. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, waarbij de toepassing van de prijs op het moment van de bestelling wordt gegarandeerd.
De Klant verklaart de details van de leveringskosten te hebben ontvangen, evenals de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst, evenals informatie over de identiteit van de verkoper, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens, en over hun rol in het kader van de lopende verkoop. De Verkoper zal de bestelling van de Klant nakomen binnen de grenzen van de beschikbare voorraad van het Product. In het andere geval informeert de Verkoper de Klant; indien de bestelling is geplaatst, en bij gebrek aan overeenstemming met de Klant over een nieuwe leveringsdatum, betaalt de Verkoper de Klant terug.

De partijen komen overeen dat de illustraties of foto’s van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben.

Artikel 6 :

De producten en diensten die via deze T&C’s te koop zijn, voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van personen, eerlijke handel en consumentenbescherming.

De Verkoper levert producten in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor eventuele non-conformiteiten tijdens de levering. Hij reageert ook op elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie wanneer deze onder het contract valt of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

De Verkoper vergoedt of ruilt defecte producten of producten die niet overeenstemmen met de bestelling. De terugbetaling kan op de volgende manier worden aangevraagd: via Informaties – Contact op de site menu.

Artikel 7 : De producten blijven eigendom van de Vennootschap tot de volledige betaling van de prijs.

Artikel 8 : De producten worden zo snel mogelijk naar het opgegeven leveringsadres gestuurd. Deze tijden houden geen rekening met de voorbereidingstijd van de bestelling.

De Verkoper komt in geval van verlies, diefstal of beschadiging van een pakket vóór ontvangst door de Klant tussenbeide, enkel in de verzendingsopties “Beveiligde zendingen met trackingnummer” zoals beschreven onderaan de pagina van de Shop.

Op het moment dat de Afnemer de producten fysiek in bezit heeft, gaan de risico’s van verlies of beschadiging van de producten op hem over. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de vervoerder op de hoogte te stellen van eventuele voorbehouden bij het geleverde product.

Artikel 9 : Betaling dient onmiddellijk na bestelling te geschieden. De Klant doet de betaling via de PayPal service of de Stripe service of via een bankoverschrijving. In dit laatste geval wordt de levering in afwachting van de verificatie van de betaling uitgesteld.
PayPal Privacybeleid: https://www.paypal.com/BE/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL
Stripe Privacybeleid: https://stripe.com/fr-nl/privacy
De online betaling is veilig. De verzonden informatie is versleuteld en kan niet worden gelezen tijdens het transport over het netwerk (HTTPS). Zodra de betaling door de klant is geïnitieerd, wordt de transactie na controle van de informatie onmiddellijk gedebiteerd.

Artikel 10 : De Koper heeft het recht om zich zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling terug te trekken. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de organisatie.
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de genoemde termijn, worden de prijs van het (de) aangekochte product(en) en de verzendkosten vergoed, waarbij de kosten van de retourzending voor rekening van de klant komen. De producten dienen in hun originele staat (verpakking, accessoires, instructies, enz.) te worden geretourneerd. Indien mogelijk moeten ze vergezeld zijn van een kopie van het aankoopbewijs.

Artikel 11: In overeenstemming met de wet neemt de Verkoper de garantie van conformiteit met betrekking tot de verborgen gebreken van de producten op zich. De Verkoper vergoedt de koper of ruilt de producten die gebrekkig zijn of niet overeenstemmen met de gemaakte bestelling.

Artikel 12: In overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, zet de verkoper een verwerking van persoonsgegevens op die bestemd is voor de verkoop en de levering van de in dit contract omschreven producten en diensten. De Koper wordt geïnformeerd via onze pagina Privacy en Cookiebeleid.

Artikel 13: Alle clausules die in deze voorwaarden voorkomen, alsook alle aan- en verkooptransacties waarop ze gericht zijn, zullen onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving.

“Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ontwikkeld op basis van een gratis en open toegangssjabloon dat kan worden gedownload van de websitehttps://www.donneespersonnelles.fr/”

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
In afwachting van de validatie van deze vertaling moet alleen de Franse versie als correct en volledig worden beschouwd.