Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Nieuwe studie van het CGRP-antilichaam Eptinezumab

Deze studie is beperkt tot patiënten met Episodische Clusterhoofdpijn.

Lopende aanwervingen bij UZ Brussel (zie “Contact” hieronder).

Eptinezumab, dat op de markt wordt gebracht als Vyepti®, kreeg in januari 2022 een vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Unie (EU) voor de profylactische behandeling van migraine bij volwassenen die ten minste vier migrainedagen per maand ervaren.
Het wordt nog niet vergoed bij ons.

Objectief:

Er loopt een dubbelblind placebogecontroleerd multicentrisch onderzoek om de werkzaamheid van eptinezumab bij patiënten met episodische clusterhoofdpijn (eCH) te evalueren.

Meer info:

Téléchargez-moi

De studie op clinicaltrials

Contact:

Universitair Ziekenhuis Brussel (Jette)
prof. dr. Jan Versijpt
jan.versijpt@uzbrussel.be