Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

zuurstofdossier

Zuurstofdossier

Zuurstofdossier

Een compleet dossier over de behandeling van een clusterhoofdpijnaanval door middel van zuurstoftherapie.
De inhoud van dit document is gevalideerd door het wetenschappelijk comité van OUCH België.


Met dank aan Cien voor de vertaling!

Het volledig dossier, download het hier:

Zuurstof als crisisbehandeling voor clusterhoofdpijn. Dossier Oxygène

Het materiaal:

Heel wat artsen schrijven hun patiënten geen zuurstof voor om de aanvallen te stoppen, hoewel dit de methode is die de voorkeur geniet van het prestigieuze Journal of the American Medical Association (artikel in het Engels).
44% van de patiënten moesten zelfs zuurstof voorstellen aan hun arts; aan 50% van de patiënten die met zuurstof werden behandeld, werd nooit uitgelegd hoe ze het op de juiste manier moesten gebruiken!
Om effectief te zijn, vereist zuurstoftherapie ook het gebruik van kwalitatief hoogwaardige apparatuur die een 100% zuurstofstroom mogelijk maakt..
Jammer genoeg is dit niet het geval voor de eenvoudige of hoogconcentratie maskers die in België standaard geleverd worden.

De juiste manier in video:

De video is in het Frans maar met NL ondertitels
Hulp NL

U moet eerst de video starten om deze knop te laten verschijnen


Een andere manier:

De ondertitels met volledige tekst zijn ook beschikbaar onder de video.

Alle ondertitels :

Zuurstoftherapie onderwijs

Hoe optimaliseert u de zuurstofbehandeling van een clusterhoofdpijnaanval?

Principe

Het doel is het tegengaan van de vasodilatatie die optreedt tijdens de aanval, net als de onderhuidse injectie van sumatriptan.

Vasoconstrictie moet worden tegengegaan: verkleining van de diameter van de bloedvaten.

Dus we moeten verhogen de O² in het bloed en verminderen de CO² in het bloed

Voorwaarden voor doeltreffendheid

U MOET de behandeling starten bij de eerste symptomen, VOORDAT de pijn intreedt.

Hoe langer je wacht, hoe sterker de crisis zal zijn, hoe langer de behandeling zal duren

en hoe groter het risico op mislukking!

Een profylactische behandeling is nodig om de frequentie en de ernst van de aanvallen te verminderen.

Bij sterke aanvallen kunnen we onze gebaren en onze ademhaling niet goed controleren.

Een hoog debiet is vereist: 15 liter per minuut wordt sterk aanbevolen.

Standpunt in te nemen

Gebruik het masker zittend en vermijd liggen

omdat het dan moeilijk wordt volledig adem te halen

en bevordert het in slaap vallen aan het einde van een aanval

met het risico dat de fles leegloopt in de kamer.

Gevolg:
Dan heb je geen zuurstof voor de volgende crisis.

en er zal een groter gevaar van explosie zijn!

Methode

Vergeleken met een normale ademhaling, moet de in- en uitademing vollediger zijn.

Rechtop bij de inademing en voorover buigen bij de uitademing

Het ademhalingsritme moet iets sneller zijn dan de normale ademhaling.

Trek je schouders naar achteren om inspiratie aan te moedigen.

Bevorder de uitademing door voorover te leunen

Controleer het vullen van de ballon door er een hand op te houden, zonder te drukken !

Met een lege ballon, zal je ademhaling geblokkeerd worden…

Volledig gevuld, verspreidt de zuurstof zich door de kamer…

Het is duidelijk uit de video’s dat de patiënt kalm is en zijn gebaren onder controle.

Hoe sterker de pijn, hoe moeilijker het is om het te beheersen.

Soms wordt het zelfs onmogelijk en zal de behandeling mislukken.

Het is dus heel belangrijk om bij de eerste tekenen te beginnen, …

VOORDAT de pijn komt, wanneer u de methode nog goed kunt beoefenen.

Laatste tips

Zet cilinders vast om valgevaar te voorkomen.

Bewaar ze op een goed geventileerde plaats.

Stel ze niet bloot aan een temperatuur hoger dan 50°C.

Sluit de hoofdkraan altijd na gebruik.

Bestel ten minste twee grote flessen (B10 of B20).

Zodra de eerste leeg is, bestelt u de volgende.

Nooit het masker op uw hoofd bevestigen.

Als je in slaap valt, loop je het risico te lang onder hoge flow te blijven.

Veel moed!

Onze brochure:

We hebben ook een folder in 3 x A6 formaat gemaakt die we bij onze O2UCH kit voegen.
Het is een verkorte versie van de bovenstaande PDF.

Dépliant issu du Dossier Oxygène - recto
Dépliant issu du Dossier Oxygène - verso

Toxiciteit van zuurstof:

Een zeer volledig dossier over dit onderwerp (FR).
Wees gerustgesteld, het gebruik van 100% zuurstof is verre van de beschreven toxiciteitsnormen.