Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Verenigen

Samenbrengen

Missie nr. 3: Samenbrengen

We moeten patiënten, artsen en verschillende instellingen samenbrengen.
Samen handelen betekent handelen met meer gewicht!


Met dank aan Cien voor de vertaling!

1. Patiënten samenbrengen

Hoe meer leden de vereniging telt, hoe meer zij in aanmerking zal genomen worden.

Bovendien hebben we actieve leden nodig, er is veel werk aan de winkel. Aarzel vooral niet om onze rangen te vervoegen!

Bovendien kunnen ervaren patiënten een onmiskenbare bijdrage leveren door samen te werken met neurologen.

2. Artsen samenbrengen

Om zowel de termijn voor de diagnose als de kwaliteit van de behandeling te verbeteren, moeten huisartsen, tandartsen, KNO-artsen en oogartsen meer bewust worden gemaakt van de ziekte.
Een basiskennis van de symptomen zou hen in staat stellen de patiënten snel door te verwijzen naar de gespecialiseerde neuroloog. Het is van essentieel belang hen van ons bestaan op de hoogte te brengen om met hen te kunnen samenwerken.
Wat de neurologen betreft, zijn er te weinig gespecialiseerd in clusterhoofdpijn en ontbreekt het hen dus aan kennis, met name wat de behandelingen betreft (zuurstof is bijvoorbeeld heel vaak een groot verzuim bij de behandeling van aanvallen). Ook hier hebben wij een bijdrage te leveren door met hen samen te werken.
Tenslotte beschikt onze vereniging over een wetenschappelijk comité dat bestaat uit neurologen die gespecialiseerd zijn in hoofdpijn.

3. Samenwerking met of binnen andere instellingen

Met dit doel is OUCH België effectief lid van de LUSS, Ligue des Usagers des Services de Santé. Deze vereniging is een koepel van vele patiëntenverenigingen. Zij ijvert voor toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen en bevordert de deelname van gebruikers aan het gezondheidsbeleid.

Wij zijn ook lid van de BBC, Belgian Brain Council. De BBC is een vereniging van neurowetenschappers, psychiaters, onderzoekers, patiëntenverenigingen en farmaceutische bedrijven.

OUCH Belgium is ook lid van EMHA, European Migraine and Headache Alliance, waarin een subgroep, de CHSIG, wordt gevormd.

Tenslotte hebben wij regelmatig contact met verschillende neurologen die lid zijn van de BHS, Belgian Headache Society.