Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

De vereniging

De doelstellingen van de vereniging

De doelstellingen

De VZW OUCH Belgium is in mei 2008 opgericht. Ze beoogt voornamelijk het behartigen van de belangen van degenen die in België lijden aan clusterhoofdpijn, ook bekend onder de naam cluster headache.

OUCH Belgium vzw
Rue des Cailloux, 19 – 1330 Rixensart
Maatschapij nummer 0897.851.202
Rechtspersonenregister: TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE DU BRABANT WALLON (PALAIS DE JUSTICE II – RUE CLARISSE, 115 – 1400 NIVELLES)
Belfius bank : IBAN: BE74 0682 5035 5007 – BIC: GKCCBEBB
Contact : info@ouch-belgium.be – https://ouch-belgium.be

Doelstellingen van de vereniging

  • Personen met clusterhoofdpijn samenbrengen.
  • Een zelfhulpgroep tot stand brengen die zowel de zieken als hun familieleden verenigt maar ook al degenen die rechtstreeks of onrechtstreeks iets met die aandoening te maken hebben.
  • Informatie over de ziekte verstrekken aan de zieken en ook aan hun nabestaanden. Het grote publiek sensibiliseren om de ziekte gemakkelijker te kunnen opsporen en beter te leren kennen. Daartoe informatie van algemene en/of specifieke aard in België verspreiden.
  • Technische en morele bijstand verlenen aan de gezinnen die door deze aandoening zijn getroffen.
  • Clusterheadaches beter leren kennen en begrijpen door te lobbyen, informatie te verstrekken en de aandacht van de media, de overheidsinstellingen, de medische wereld en de farmaceutische industrie op de problematiek te vestigen.
  • Steun verlenen aan het medisch onderzoek en de verzorging van clusterhoofdpijn verbeteren.
  • De overheidsinstellingen sensibiliseren met de bedoeling de belangen van de zieken te behartigen.
  • Aangezien deze ziekte vaak laattijdig of niet precies wordt vastgesteld, aan de huisartsen, KNO, oogartsen, tandartsen en , over ’t algemeen, aan alle leden van het medisch korps degelijke informatie verstrekken.