Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Ondersteunen

Ondersteunen

Missie nr. 2: Ondersteunen

Wij steunen onze patiënten en hun familie door zowel praktische als morele steun te bieden.


Met dank aan Cien voor de vertaling!

1. Praktische hulp

Bijvoorbeeld:

  • Hoe kan een clusterhoofdpijnaanval optimaal behandeld worden met zuutstof.
  • Hoe en waarom het gebruik van injecteerbaar Sumatriptan beperken: voor- en nadelen.

2. Morele steun:

Geen enkele psychologische steun is voorzien, noch voor de patiënten, noch voor hun familieleden.
In feite is er geen multidisciplinair beheer voor deze aandoening.
Patiënten die lijden aan clusterhoofdpijn hebben echter 5,6 keer meer kans op depressie dan de algemene bevolking (1) .

Daarnaast lijden familieleden en vrienden onder grote psychische problemen door hun onvermogen om de patiënt te helpen tijdens een aanval.

Bovendien lijden de familieleden veel psychisch leed doordat zij de patiënt in crisissituaties niet kunnen helpen.

Ontmoetingsdagen:

De vereniging biedt regelmatig doelgerichte hulp (privé ontmoetingen) en organiseert verscheidene malen per jaar “Ontmoetinsdagen” die patiënten bijeenbrengen en hen in staat stellen ideeën uit te wisselen.

Discussiegroepen:

Een poosje geleden hebben wij discussiegroepen voor patiënten en hun familieleden opgericht


(1)  Cluster headache is associated with an increased risk of depression: A nationwide population-based cohort study (Pagina in Engels)