Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Verapamil

Verapamil

Verapamil

Dit geneesmiddel wordt aanvankelijk aanbevolen voor:

 • De behandeling van alle vormen van angina pectoris, ook wel « hartkramp » genoemd.
 • De behandeling en preventie van bepaalde hartritmestoornissen.

Verapamil word over het algemeen beschoud als de meest effectieve basisbehandeling voor clusterhoofdpijn.

De werking van het middel

De werkzame stof verapamil is een middel dat gebruikt word als een calciumantagonist. Dat betekent dat Verapamil de toevoer van calcium naar bloedvaten en bepaalde hartcellen remt.
Calcium wordt door bloedvaten en hartcellen gebruikt om elektrische prikkels door te geven en (hart)spieren samen te laten trekken. (bron: Wikipédia)

Voor de dagelijkse dosering spreken we meestal van meer dan 480 mg (en tot 1.200 mg per dag!).
Dat is dus een afwijking van de aangegeven dosering in de bijsluiter (die voornamelijk bedoeld is voor hartpathologieën).

Wat opvalt is dat deze behandeling effectiever blijkt te zijn bij episodische patiënten (episode van minstens 6 weken omdat de behandeling geleidelijk aan verhoogd moet worden) dan bij chronische patiënten.
Zie: Individualizing Treatment With Verapamil for Cluster Headache Patients

Verapamil : twee vormen, één molecuul

IsoptineKlassieke tabletvorm
LodixalVerlengde afgifte. Ook wel gereguleerde afgifte genoemd

Algemene beschrijving

Productnaam:Lodixal 240 mg
CNK code:475152
Categorie:Vergoeding in klasse B
Inhoud:30 tabletten met verlengde afgifte
Labo :MYLAN

Lodixal bevat verapamilhydrochloride als werkzame stof.

Hulpstof:
Kern van de tablet: Microkristallijne cellulose – natriumalginaat – povidon – magnesiumstearaat – gepurifieerd water.
Omhulling van de tablet: Hypromellose 2910 – Macrogol 400 – Macrogol 6000 – Talk – Titanium dioxide (E171) – lak [Quinoleine geel (E104); indigotine (E132)] – Cera E (derog 42 / 481)

Productnaam:Isoptine 40-80-120 mg
CNK code:475111 – 50583 – 475137
Catégorie :Vergoeding in klasse B
Inhoud:30/50 filmomhulde tabletten
Labo :MYLAN

Isoptine bevat verapamilhydrochloride als werkzame stof.

Hulpstof:
Calciumwaterstoffosfaat dihydraat / Microkristallijne cellulose / Watervrij colloïdaal siliciumdioxide / Natriumcroscarmellose / Magnesiumstearaat / Methylhydroxypropylcellulose / Natriumlaurylsulfaat / Macrogol 6000 / Talk / Titaniumdioxide E171

Présentation

Isoptine
Lodixal

Formule

Formule du vérapamil

Verschillende denominaties

 • Isoptine
 • Isoptin
 • Lodixal
 • Verapamil

Mogelijke neveneffecten

De meest klassieke zijn:

 • hypotentie,
 • vertraging van hartslag,
 • vermoeidheid,

Deze bijwerkingen zijn niet, weinig of sterk aanwezig, afhankelijk van de persoon.

Klassieke dosering bij clusterhoofdpijn.

Belangrijke opmerkingen :
De te volgen dosering zal altijd die van uw hoofdpijnneuroloog zijn.
Ter informatie volgt hieronder de dosering uit de Franse (Frankrijk) “RECOMMENDATION TEMPORAIRE D’UTILISATION” (RTU).

Voor episodische clusterhoofdpijn:
120 mg tweemaal daags met een verhoging van 120 mg om de 2-7 dagen tot 480 mg.
Daarna kan de dosis op dezelfde wijze worden verhoogd totdat de dosis die nodig is om de aanvallen onder controle te houden bereikt is, tot een maximumdosis van 720 mg.
Het staken van de behandeling moet ook geleidelijk gebeuren: -120 mg om de 5-7 dagen. Als de aanvallen terugkomen, ga dan terug naar de vorige dosis.

Voor chronische hoofdpijnclusters:
De vereiste dosering kan oplopen tot 960 mg/d. Bij wijze van uitzondering kunnen doses van 1200 mg/d worden aangeboden.
Tijdens een aanval kan verapamil worden gecombineerd met triptanen.

Contra-indicaties:

 • Overgevoeligheid voor verapamilhydrochloride of voor een van de hulpstoffen.
 • Tweede- en derdegraads atrioventriculaire blokkades.
 • Cardiogene shock, ongecontroleerd hartfalen, acuut myocardinfarct met complicaties (bradycardie, hypotensie en/of linkerventrikelinsufficiëntie).
 • Hypotensie (systolisch lager dan 90 mm Hg).
 • Sinusal disfunctie.
 • Fibrillatie / atriale flutter geassocieerd met Wolff-Parkinson-White syndroom.
 • In combinatie met dantroleen (infuus), aliskiren, sint-janskruid, sertindol.

Isoptine en Lodixal bijsluiters

Isoptine :  Download mij
Lodixal :  Download mij

De studies

Zoeken op Pubmed met “cluster headache” en “verapamil” levert men 168 résultaten !

Dit wil niet zeggen dat al deze studies dubbelblinde, placebogecontroleerde studies van verapamil zijn.
Hieronder vindt u een link naar de studies die wij interessant vonden.