Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

FAQ – Clusterhoofdpijn – Cluster Headache

FAQ

Heeft u vragen over de clusterhoofdpijn?
OUCH Belgium antwoordt u!

Een andere vraag? Neem contact met ons op!

Is clusterhoofdpijn een dodelijke ziekte?

Nee ! Absoluut niet!
De Clusterhoofdpijn is  … alleen piin …
Maar misbruik van bepaalde behandelingen kan fataal zijn. Praat altijd met je neuroloog en vermijd absoluut zelfmedicatie!

Daarnaast zijn er gevallen gemeld van passieve zelfmoordgedachten, actieve zelfmoordgedachten, zelfmoordplannen en zelfmoordpogingen. Praat erover!

Wat is de oorzaak van clusterhoofdpijn?

De oorzaak van clusterhoofdpijn is nog niet bekend. Er werd vastgesteld dat er een rechtstreeks verband kan zijn met een trauma, zowel fysiek als psychisch. In het algemeen kan geen enkele oorzaak vooropgesteld worden.

Tijdens een clusteraanval komen er bepaalde eiwitten vrij uit de zenuwuiteinden rond de bloedvaten in de hersenvliezen. Hierdoor ontstaat een vaatverwijding van de bloedvaten. De pijn wordt veroorzaakt door een arteriële dilatatie, waardoor de zenuwuiteinden van de drielingzenuw verpletterd wordt aan een zijde van het gezicht.

Dit verschijnsel is waarschijnlijk te wijten aan een disfunctioneren van de hypothalamus, een orgaan dat tussenkomt in diverse levensfuncties. Ook de biologische klok bevindt zich hier, onze inwendige chronometer die de diverse tijdsaspecten van het leven regelt. Vandaar dat de aanvallen zich dikwijls op vaste tijdstippen voordoen.

Is clusterhoofdpijn erfelijk?

Sommige mensen hebben een genetische aanleg voor clusterhoofdpijn en deze eigenschap kan overgedragen worden naar de kinderen. Het is uiterst zeldzaam dat twee familieleden aan clusterhoofdpijn lijden.

Een genetische oorzaak is gesuggereerd door studies van families en tweelingen, maar de wijze van overdracht lijkt te variëren en de mate van erfelijkheid is onduidelijk. Het aantal genetische studies blijft beperkt.

 

Er wordt gezegd dat clusterhoofdpijn een periodieke aandoening is, dat is niet mijn geval. Is dat normaal?

De aanvallen treden meestal op om hetzelfde uur van de dag(circadiane ritme), en voor de periodieke vorm van clusterhoofdpijn komen de aanvallen voor tijdens dezelfde periodes van het jaar (circannual ritme). Deze periodes kunnen onderbroken worden door een periode van remissie, die dus aanvallenvrij is, en die van 2 weken tot enkele jaren kan duren.

Slechts 10 tot 20% van de getroffen personen hebben een chronische vorm (chronische clusterhoofdpijn), dit wil zeggen een vorm waarbij bijna dagelijks aanvallen gebeuren, gedurende maanden, soms jaren, zonder bijkomende periode van remissie die langer dan twee weken duren.

Wie lijdt aan clusterhoofdpijn?

Momenteel is men van oordeel dat er ongeveer vier keer meer mannen dan vrouwen last hebben van clusterhoofdpijn. Hoewel die verhouding aan het veranderen is. We veronderstellen dat de oorzaak hiervan te wijten is aan de gewijzigde leefstijl van vrouwen (roken, stresserende professionele activiteiten) waardoor de percentages vergelijkbaar zijn met die van de mannen. Het vervrouwelijken van het medisch corps kan er misschien toe leiden dat er meer gehoor is naar de vrouwen.

Welke leeftijdsgroep wordt getroffen door de ziekte?

Statistisch gezien worden voornamelijk jonge volwassenen getroffen door CH. Maar de eerste aanvallen kunnen al op zeer jonge leeftijd plaatsvinden en kunnen eveneens “senioren” treffen.

Zal mijn clusterhoofdpijn in de toekomst zwaarder en zwaarder worden?

Neen, niet echt. Op zich wordt er geen neurologische schade aangebracht door een aanval en veroorzaken zij bijgevolg geen verslechtering van de situatie.

Men kan overgaan van chronische CH naar periodieke CH, of omgekeerd van periodieke CH naar chronische, maar het is zeldzaam dat de frequentie van de aanvallen aanzienlijke verhoogt. Wanneer men chronisch wordt met meerdere aanvallen per dag is het beest moeilijker te temmen.

Zal ik tot op het einde van mijn leven lijden aan clusterhoofdpijn?

Niettegenstaande de vorderingen op het vlak van onderzoek, kan je hopen dat je clusterhoofdpijn op een even onverklaarbare manier verdwijnt als dat ze gekomen is. Voor een zeer eenvoudige reden bestaan hierover geen statistieken: de voormalige clusterhoofdpijnpatiënten gaan zelden hun neuroloog vinden om hem te zeggen “ik heb sinds jaren geen aanvallen meer”.

We weten van een paar gevallen van “definitief” genezen, of zonder aanval gedurende twee of drie decennia.

De aanvallen doen zich niet altijd aan dezelfde kant voor, is dit normaal?

Ja, dat kan. Normaal gezien doet de CH zich slechts aan een kant van het gezicht voor, hemifaciaal en meestal is dat dezelfde. Het gebeurt wel eens dat de aandoening van de ene kant naar de andere kant overschakelt en in uiterst zeldzame gevallen zijn beide helften getroffen.

Ik werd CH gediagnosticeerd, maar het gebruikelijk profiel stemt niet overeen.

Dat is normaal. Soms hebben we slechts enkele van de symptomen. Laten we zeggen dat sommige kenmerkender zijn dan andere (de beweegdrang tijdens een aanval bijvoorbeeld).

Ik heb de indruk dat ik aan CH lijd . Hoe weet ik of dit juist is?

Door naar een neuroloog te gaan die goed op de hoogte is van hoofdpijn. (Criterium: als je bij het nemen van je afspraak duidelijk vermeldt dat je CH lijder bent en slechts zes maand later bij de neuroloog terecht kan, dan is het je aangeraden uit te kijken naar een andere )

Opgelet: De differentiële diagnose tussen CH en andere hoofdpijn is vaak moeilijk! Stel daarom zelf geen diagnoses op!

Bijkomende onderzoeken: ze worden aangeraden om een secundaire hoofdpijn uit te sluiten. (d.w.z. veroorzaakt door een andere ziekte) en om na te gaan of je al dan niet getroffen bent door een trigeminusneuralgie.