Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

melatonine

Melatonine

Melatonine

Melatonine, vaak het slaaphormoon genoemd, is betrokken bij veel fysiologische processen, waaronder het circadiane en het rondjaarlijkse ritme. Het wordt door de pijnappelklier (in de hersenen) afgescheiden als reactie op de afwezigheid van licht, en dus voornamelijk ’s nachts.

De circadiane en rondjaarlijkse ritme kenmerken van de clusterhoofdpijn kunnen wijzen op een mogelijk verband tussen de ziekte en een mogelijke verstoring van de melatoninespiegel.

Introductieve opmerkingen

Melatonine behoort tot de “grijze zone” van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).
Dit zijn producten die vallen tussen geneesmiddelen, voedingssupplementen, cosmetica, biociden, voedingsstoffen of consumentenproducten.
Zie het advies van het FAGG over het gebruik van melatonine.

Bovendien beveelt ANSES, het Franse nationale bureau voor voedselveiligheid, bepaalde bevolkingsgroepen aan geen voedingssupplementen met melatonine te consumeren.
Bron: ANSES-MELATONINE (FR)

Bovendien bevordert roken de eliminatie van melatonine door de lever.
Het hoge percentage rokers (±80%) onder de patiënten die aan de ziekte lijden, is een reden tot bezorgdheid. In dit verband moet worden opgemerkt dat stoppen met roken er niet toe leidt dat de ziekte stopt (behalve in zeer zeldzame gevallen die toevalligheden kunnen zijn).

Een mogelijke preventieve behandeling?

Tijdens een studie, waaraan patiënten met clusterhoofdpijn deelnamen, werden monsters genomen om het melatonineniveau in het bloed te meten in verschillende stadia van de slaap.
De waarden gemeten bij episodische patiënten tijdens actieve perioden vertoonden een abnormaal niveau. In feite wees de curve op een aanzienlijk tekort aan melatonine tijdens de slaap, terwijl de niveaus tijdens de waakperiode normaal bleven.

De gevonden studies concluderen echter niet echt in het voordeel van deze behandeling.

Het is echter mogelijk dat melatonine kan worden gebruikt als aanvullingt (1) op een profylactische behandeling of bij bepaalde patiënten, met name bij patiënten die andere geneesmiddelen niet verdragen.


(1) Contra-indicaties bij bepaalde soorten medicatie die gebruikt worden om de bloeddruk onder controle te houden. Ook met neusdecongestiva, bloeddrukverlagende medicijnen, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, antidepressiva, alcohol.
(Bron: Circadin bijsluiter)

Praat met je arts!

Dosering

Doses lager dan 10 mg lijken niet effectief te zijn (gerapporteerde klinische ervaring).

Het is moeilijk om tabletten in deze dosering op de markt te vinden …

Voorbeelden van presentatie

circadin
melatonine-1mg

Formule

melatonine-formule

De studies

Studies zijn niet overtuigend en/of hebben een laag niveau van bewijs …

Als je op Pubmed zoekt met “cluster headache” en “melatonine” krijg je 58 resultaten!

Dit betekent niet dat al deze studies dubbelblinde, placebogecontroleerde melatoninestudies zijn, verre van dat!
Hieronder vindt u een link naar de studies die wij interessant vonden.