Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Imitrex SC

Imitrex SC

Imitrex SC

Het actieve bestanddeel van Imitrex SC is Sumatriptan.
Het is een agonist van de serotonine receptoren (5-HT 1B / 1D) die onder andere zijn aangewezen bij de behandeling van een clusterhoofdpijnaanval.

De onderhuidse injectie van Imitrex is een van de twee belangrijkste crisisbehandelingen, niet een basisbehandeling. Bij het opstarten van de behandeling is een EKG (elektrocardiogram) vereist.
Sumatriptan moet worden vermeden voor mensen met een cardiovasculair risico of met een hoge bloeddruk (>15/9).


Met dank aan Cien voor de vertaling!

Voorafgaande opmerking

Imitrex SC 6 mg Injectie is in de overgrote meerderheid van de gevallen binnen enkele minuten uiterst effectief.
Echter, zeldzaam zijn de patiënten die vinden dat een injectie niet efficiënt zijn in het stoppen van een aanval. Zij moeten dit met hun neuroloog bespreken en een overdosis vermijden!
Voor anderen, en er zijn er heel wat die zich daar niet van bewust zijn, is de injectie van een gedeeltelijke dosis meer dan genoeg om een aanval af te breken. Bijgevolg zijn er heel wat minder onaangename bijwerkingen.

Praat hierover met je neuroloog.

Algemene omschrijving

Naam van het product :IMITREX SC 6 MG 2 SER INJ
CNK Code :307595
Categorie :Terugbetaald in categorie B
Inhoud:2 injecteerbare ampullen
Labo :GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS

Imitrex SC 6 mg Injectie bevat 6 mg sumatriptan als sumatriptan succinaat in een isotone oplossing met een totaal volume van 0,5 ml.

Hulpstof: Natriumchloride – Water als basis voor Injectie.

De injector in zijn behuizing

L'injecteur Imitrex SC de GSK

Formule van Sumatriptan:

C14H21N3O2S

Diverse benamingen

Sumatriptan voor subcutane injectie heeft verschillende namen, afhankelijk van het land waar het beschikbaar is:

 • Imitrex SC (België, …)
 • Imiject SC (Frankrijk, …)
 • Imigran SC (UK, …)
 • Imigrane SC (Frankrijk, …)

Allen zijn geproduceert door GSK, het is overal precies hetzelfde product.

Generieken bestaan wel, maar niet in België (gegevens van 2019):

 • Sumatriptan SUN (SUN Pharma) (Frankrijk, Nederland, …)
 • Sumatriptan-Hormosan (Hormosan Pharma) (Duitsland)

De gevaren bij overmatig gebruik van sumatriptan

Het eerste gevaar is cardiologisch: het gebruik van zware vaatvernauwende middelen op geregelde basis kunnen ernstige gevolgen hebben.
Neem niet meer dan twee injecties per 24 uur en laat ten minste één uur tussen twee volledige injecties.

Sumatriptan mag niet worden gegeven aan patiënten met een geschiedenis van myocardinfarct of ischemische hartziekte, coronaire vasospasme (Prinzmetal’s Angina), perifere vasculaire ziekte, of aan patiënten met symptomen of tekenen die overeenkomen met ischemische hartziekte.

Het tweede is het risico op medicamenteuze hoofdpijn die de toestand van de patiënt zal verergeren!
Zie o.a : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16832088

 

Overzicht van de bijsluiter

Actie

De onderhuidse injectie van (SC) d’Imitrex Behandelt Clusterhoofdpijn in enkele minuten.

Dosering

Opgelet : Imitrex SC mag niet gebruikt worden als basis behandeling!

De aanbevolen dosis is één injectie van 6 mg subcutaan bij elke aanval, maar de maximale dosis in 24 uur is twee injecties van 6 mg (12 mg) met een minimum tijdsinterval van één uur tussen de injecties..
Dit is duidelijk een probleem voor patiënten die meer dan twee aanvallen per dag krijgen.

Het is raadzaam om de injectie zo snel mogelijk te zetten, zodra de eerste tekenen van een aanval zich voordoen.

Ongewenste bijwerkingen

Al naargelang het individu stellen we min of meer uitgesproken bijwerkingen vast:

 • Opvliegers
 • Duizeligheid
 • Benauwdheid Thorax

Meestal zijn deze ongemakken slechts van korte duur.

Tegenaanwijzingen

 • Zoals bij alle geneesmiddelen, gebruik Imitrex niet als u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel (in dit geval sumatriptan) of de het excipiëns (in dit geval natriumchloride).
 • Als u een hartinfarct heeft gehad of als u ischemische cardiomyopathie, coronaire vasospasme, perifere vaatziekte heeft, raadpleeg dan een cardioloog.
 • Imitrex is ook afgeraden voor patiënten met een voorgeschiedenis van een beroerte of een tijdelijke ischemische aanval (TIA).
 • Wat minder bekend is, indien u lijdt aan ernstige leverfalen. Praat er met uw arts over.
 • Imitrex wordt meestal vermeden bij patiënten met matige tot ernstige hypertensie of lichte ongecontroleerde hypertensie.
 • Tot slot wordt de gelijktijdige toediening van ergotamine of ergotaminederivaten (bijv. Cafergot) sterk afgeraden.

De Studies

Bij het opzoeken op Pbmed met « Clusterhoofdpijn » en “sumatriptan” als trefwoorden bekom je 264 résultaten !

Dit wil niet zeggen dat al deze studies de dubbelblinde, placebogecontroleerde studie van de sumatriptan injectie (Imitrex SC) omvatten.
Hieronder vindt u een link naar de studies die we interessant vonden.