Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Erkenning van de handicap door het Directie Generaal personen met een handicap

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Handicap

De dokter zal 6 activiteiten onderzoeken:

  • zich bewegen
  • koken en eten
  • verzorging en aankleden
  • het onderhouden van het huis en het doen van huishoudelijke taken
  • inschatten en vermijden van gevaar
  • contact onderhouden met anderen

Het maximumaantal punten per criterium is 3:

  • 0 punt = geen probleem
  • 1 punt= weinig problemen
  • 2 punten = grote moeilijkheden
  • 3 punten = onmogelijk zonder de hulp van anderen

Het is evident dat wij geen van deze moeilijkheden hebben BUITEN de aanvallen, hoewel wij ze allemaal tegenkomen TIJDENS de aanvallen!
Om als gehandicapt te worden erkend, moet men echter CONSTANT of voor het overgrote deel van de tijd alle of een aantal van deze moeilijkheden ondervinden.

Er kunnen echter andere pathologieën aanwezig zijn die het resultaat wijzigen.

Nota : OUCH België werkte in 2019 mee aan de validatie van de nieuwe vragenlijst, zonder te merken dat er meer mogelijkheden waren met betrekking tot een “Cluster Hoofdpijn handicap” …

Invaliditeit:

Dit is een andere zaak!
Wat andere ziekten betreft, kunt u als arbeidsongeschikt worden erkend (medisch attest).
Als de periode langer duurt dan een maand, wordt de werknemer overgeplaatst naar het “ziekenfonds” tegen 60% van het salaris (werknemersstatuut). Voor elke verlenging van de arbeidsongeschiktheid is een nieuw medisch attest vereist.
Als het medisch attest langer dan een jaar geldig is, wordt u automatisch als “invalide” erkend (40% van het loon van de ziekenfondsverzekering voor het statuut van werknemer). Het is dan niet meer nodig dat het ziekenfonds over nieuwe medische attesten beschikt.

Deeltijds medisch:

De toestemming om deeltijds terug te keren op het werk wordt gegeven door de raadgevend arts van het ziekenfonds en is beperkt tot maximum 2 jaar (sinds 1 april 2018)

Meer informaties: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg