Auditorium van het Marie Curie Universitair Ziekenhuis van Charleroi

Op 23 november zal OUCH Belgium, op vraag van Professor Manto Mario, de vereniging en meer bepaald de O2UCH kit voorstellen aan het hele neurologische team.

Nederlands