Ontmoeting met de medische adviseurs.

Wanneer kennis (de arts) en ervaring (de patiënt) elkaar ontmoeten

Médecins conseils - Patients

Op maandag 10 december hebben we in Namen deelgenomen aan een dag van ontmoetingen en dialoog tussen patiëntenverenigingen en medische adviseurs van onderlinge maatschappijen. Deze dag werd georganiseerd door de LUSS, Ligue des Usagers des Services de Santé, met wie we nauw samenwerken.

Medische adviseurs worden vaak beschouwd als controleurs, rechters, detectives.... die door de ziekenfondsen worden betaald om zieke mensen op te jagen die niet in staat zijn om te werken en zo de kas van de ziekenfondsen op te ruimen.

De dialoog tussen patiënt, medische adviseurs stelde iedereen in staat om elkaar beter te begrijpen, elkaars standpunten te demystificeren en te proberen de punten voor verbetering voor de toekomst uit te zetten.

Een van de belangrijkste conclusies is zeker de verbetering van de voorbereiding en behandeling van het medisch dossier van de patiënt vóór de raadpleging. Er zij op gewezen dat de arts tijdens een consultatie slechts 15 tot 20 minuten heeft om u te ontvangen, uw dossier met u te analyseren, u de vragen te stellen die nodig zijn voor zijn anamnese en zijn conclusies te trekken.

Hij moet uw gezondheidstoestand beoordelen op basis van de certificaten van specialisten, om u naar de best gekwalificeerde diensten te leiden om u te helpen in uw moeilijkheden of om u door te verwijzen naar een hulpdienst voor reïntegratie in het beroepsleven. De beslissing moet indien mogelijk in onderling overleg worden genomen.

Het is dus van het grootste belang dat de patiënt hem/haar alle informatie verstrekt die nodig is voor een correcte analyse van zijn/haar dossier. Correct ingevulde formulieren, medische attesten en diagnoses van de huisarts en/of specialist, de duidelijk geformuleerde mening van de patiënt,.....

De volledige conclusies van deze studiedag zullen de komende dagen door het LUSS worden meegedeeld.

Nederlands